-Klarinet- Op vijfjarige leeftijd kreeg Hanka Clout (1981, Heerlen) haar eerste pianolessen van haar moeder, Yvonne Stachowska. Drie jaar later begon zij met haar tweede instrument, de klarinet. Tijdens het gymnasium (Rolduc) startte zij haar vooropleiding piano op het Conservatorium in Maastricht
(1995). Vier jaar later kwam daar de vooropleiding klarinet bij aan het Conservatorium van Amsterdam.  
Hanka sloot haar studie piano af in 2001 bij Barbara Grajewska en
klarinet in 2005 bij Harmen de Boer en in 2007 bij Hans Colbers. Tijdens haar studie had Hanka ook esklarinetlessen bij Arno Piters en Harry Troquet. Hanka heeft basklarinetles gehad van Davide Lattuada (KCO).

Momenteel is Hanka Clout als tweede, bas-, en es- klarinettist aan het Noord Nederlands Orkest verbonden, en speelt zij in het Amsterdam Wind Quintet, waarmee ze op tournee was in Duitsland, Polen, en tweemaal in China. Daarnaast geeft Hanka klarinet- en pianoles in Zwolle.